Seznam služeb Alternativního rozhraní VZP Pointu

Informace o jednotlivých službách rozdělených do skupin podle typů subjektů.

Poskytovatelé zdravotních služeb

  • Vyúčtování zdravotních služeb – soubor dávek (výkony, registrace)
  • Faktura za dávky, za období v souboru (FDAVKA.111)

Klientský systém předá prostřednictvím HTTP POST požadavku XML zprávu, kde atribut Data.Ucel=“VYU“ a v atributu Data.Soubor je povinně obsažen soubor, např. soubor výkonů (KDAVKA) a dále volitelně faktura (FDAVKA). Oba typy souborů je možné zaslat zvlášť nebo najednou. Na straně serveru dojde ke kontrole zasílaných souborů v komponentě VZP kontrol. Odpověď je kódována ve formátu Base64, pro zobrazení obsahu je tedy potřeba provést dekódování z Base64.

Zaměstnavatelé

  • Hromadné oznámení zaměstnavatele
    Klientský systém předá prostřednictvím HTTP POST požadavku XML zprávu, kde atribut Data.Ucel=“HOZ“ a v atributu Data.Soubor je obsaženo samotné hlášení ve formátu DR souboru. Odpověď je kódována v Base64, pro zobrazení obsahu je potřeba provést dekódování Base64.
  • Předání přehledu plateb pojistného zaměstnavatele
    Klientský systém předá prostřednictvím HTTP POST požadavku XML zprávu, kde atribut Data.Ucel=“PPPZ“ a v atributu Data. Soubor je obsažen soubor s přehledem v DR formátu. V případě této služby je chování identické jako v případě vyúčtování.