Chci začít komunikovat

VZP nemá samostatné testovací prostředí pro alternativní rozhraní ani neposkytuje podporu při vývoji – komunikaci je možné ladit na testovacím prostředí Portálu ZP. 

Dokumentace ke službám:

Pro potřeby komunikace s produkčním prostředí VZP následně změníte ve svém SW adresu komunikační brány a také předávané soubory musí odpovídat jmenné konvenci pro VZP.