Pro mobilní očkovací tým

Poslední vývoj pandemie COVID-19 v ČR je alarmující, a proto se VZP ČR rozhodla pro intenzivní podporu očkování v ČR. V následujících čtyřech měsících bude VZP ČR zajišťovat mobilní očkovací týmy, které budou vakcíny podávat přímo ve firmách napříč Českou republikou.

Projekt byl zahájen v pondělí 22. 11. 2021, kdy VZP ČR začala aktivně oslovovat nejprve firmy s více než 500 zaměstnanci pojištěnými u VZP ČR, kde je míra proočkovanosti nižší než 70 %.

S ohledem na zhoršující se epidemii onemocnění COVID-19, nízkou proočkovanost obyvatel ČR a na podporu očkování zejména zaměstnanců větších firem, u kterých byla identifikována nízká proočkovanost, zavedla VZP ČR bonifikační výkon 99610 ve výši 8 000 Kč.

PODMÍNKY BONIFIKACE

Bonifikační VZP výkon 99610 – (VZP) BONIFIKACE ČINNOSTI MOBILNÍHO OČKOVACÍHO TÝMU – COVID-19:

  • výkon je určen pro stávající poskytovatele v odb. 961/962 (viz Organizační opatření VZP ČR 57/2020) se současně nasmlouvaným kódem dopravy 10, kteří o zajištění mobilního očkovacího týmu projeví zájem (dohoda s místně příslušnou regionální pobočkou VZP ČR);
  • poskytovatel, který zajistí činnost mobilního očkovacího týmu deklaruje splnění legislativních, odborných a hygienických podmínek pro zajištění očkování, a to v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň (www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni);
  • v příloze č. 2 Smlouvy pro odb. 961/962 budou uvedeny výkony očkování, kód dopravy 10 a bonifikační výkon 99610;
  • úhrada bonifikačního výkonu 99610 je stanovena ve výši 8 000 Kč;
  • výkon je přičítacím výkonem k výkonu dopravy 10 a provedenému výkonu očkování proti onemocnění COVID-19 (pozn. výkon se vykazuje na dokladu společně s výkony očkování);
  • bonifikace bude uhrazena za očkování provedené mobilním očkovacím týmem ve složení lékař a nelékařský zdravotnický pracovník mimo prostory zdravotnického zařízení (firma, pobytové zařízení sociálních služeb …);
  • bonifikační VZP výkon je možné vykázat pouze v případě očkování mimo prostory očkovacího místa v případě, že v rámci jednoho výjezdu bude naočkováno minimálně 20 pojištěnců VZP ČR bez ohledu na to, o kterou dávku vakcíny půjde;
  • výkon bude vykázán na posledního pojištence VZP ČR očkovaného v příslušný den v místě poskytnutí zdravotní služby (v místě výjezdu mobilního očkovacího týmu);
  • výkon lze vykázat pod již přiděleným IČP max. dvakrát za jeden kalendářní den.

Jak získat bonifikaci?