Účinné v r. 2021

Metodika a Datové rozhraní k 1. 1. 2021

Metodika pro pořizování a předávání dokladů k 1. 8. 2020 (Metodika se k 1. 1. 2021 nemění)
Typ souboru: pdf

Datové rozhraní číselníků k 1. 1. 2021
Typ souboru: pdf

Datové rozhraní individuálních dokladů k 1. 1. 2021
Typ souboru: pdf

Speciální datové rozhraní k 1. 1. 2021
Typ souboru: pdf