Detail smlouvy k IČ: 00023001

Název společnosti: Institut klin.a exper.medicíny v Praze

IČZ 04751000
Název zařízení IKEM-Český registr dárců kostní dřeně
Kraj hl. m. Praha
Okres Praha

Smlouva

Úhradové dodatky

Ostatní dokumenty