Preferované oblasti pro uzavření smlouvy

Výběrová řízení iniciovaná VZP ČR a seznam preferovaných oblastí VZP PLUS s nejvyšší potřebou uzavření smlouvy v odbornostech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a klinická stomatologie.

Výběrová řízení

  • Preferované oblasti pro odbornost 001 (seznam) [mapa]
  • Preferované oblasti pro odbornost 002 (seznam) [mapa]
  • Preferované oblasti pro odbornost 014 (seznam) [mapa]