Upozornění - prodej tištěných tiskopisů VZP

S účinností od 1. 1. 2010 nebude na pracovištích VZP zajišťován prodej papírových tiskopisů VZP.

Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje všechna smluvní zdravotnická zařízení, že ukončuje prodej tiskopisů pro své smluvní partnery na pracovištích VZP. Do konce roku 2009 bude ještě možné tiskopisy na jednotlivých pobočkách VZP zakoupit, avšak pouze do vyčerpání zásob.

S účinností od 1. 1. 2010 nebude na přepážkových pracovištích VZP zajišťován prodej papírových tiskopisů VZP, které jsou definované „Metodikou pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR“. Tyto tiskopisy jsou určeny k uplatňování nároků na proplacení poskytnuté zdravotní péče a dále také na vyžádání, navržení či předepsání zdravotní péče. Postup distribuce metodik a číselníků se nemění.

Zástupci smluvních zdravotnických zařízení budou mít nadále k dispozici následující možnosti pořízení tiskopisů:

  • stažení vzorů tiskopisů na internetové stránce VZP www.vzp.cz/tiskopisy
  • převzetí elektronických vzorů tiskopisů na flash discích – tento postup současně zajistí předání nosiče dat, který nahradí diskety 3,5“
  • nákup u obchodních organizací – kamenné a internetové obchody.

Bližší informace podají příslušné krajské pobočky a územní pracoviště VZP ČR.