Upozornění pro registrující lékaře

Praktické lékaře, zubní lékaře a gynekology upozorňujeme na základě poznatků z kontrolní činnosti revizních lékařů na neoprávněné vykazování výkonu 01040 (podrobný výpis z dokumentace).

Praktické lékaře, zubní lékaře a gynekology upozorňujeme na základě poznatků z kontrolní činnosti revizních lékařů na neoprávněné vykazování výkonu 01040 (podrobný výpis z dokumentace).

Kontrolou dat v informačním systému VZP ČR bylo revizními lékaři zjištěno plošné nesprávné vykazování zdravotního výkonu s kódem 01040 (podrobný výpis z dokumentace) praktickými lékaři (odbornosti 001 a 002), stomatology (odbornost 014) a ambulantními gynekology (odbornost 603).

Podle platné vyhlášky MZ ČR č. 134/98 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, je daný výkon hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je naplněn jeho předepsaný obsah. V praxi je určen pro situace, kdy pacient přechází k jinému registrujícímu lékaři.

Úhrada výkonu s kódem 01040 byla a je odmítnuta ve všech případech, kdy nedojde ke změně registrace pacienta. VZP ČR upozorňuje, že tento výkon není určen k vykázání činností spojených s běžnou administrativou, jako je např. vystavení zprávy o provedeném ošetření/vyšetření v rámci hrazené nepravidelné péče apod. Tyto úkony jsou součástí klinického vyšetření.

VZP ČR na tento problém upozorňuje a doporučuje svým smluvním partnerům se do budoucna chyb při vykazování výkonu s kódem 01040 vyvarovat.