Upozornění pro ambulantní chirurgy, ortopedy a rehabilitační lékaře

Přiložení standardní ortézy je součástí klinického vyšetření a nelze ho vykazovat výkonem s kódem 51877 (přiložení ortézy).

Kontrolou dat v informačním systému VZP ČR bylo revizními lékaři zjištěno plošné nesprávné vykazování zdravotního výkonu s kódem 51877 (přiložení léčebné pomůcky – ortézy) ambulantními lékaři v oboru všeobecné chirurgie (501), ortopedie (606) a rehabilitace (201).

Podle platné vyhlášky MZ ČR č. 134/98 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, je daný výkon hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění při splnění těchto podmínek (citujeme): „Při primárním funkčním léčení nebo při funkčním doléčování úrazů je léčebná pomůcka (ortéza) přiložena tak, aby zajistila dostatečnou stabilitu poraněného kloubu nebo poraněné krajiny a současně umožnila časnou rehabilitaci neporaněných okolních kloubů a svalů. Lze vykázat pouze při použití ortéz s nastavitelným rozsahem pohybu. Lze vykázat při naložení Delbetových kruhů. Vlastní léčebná pomůcka se předepisuje na poukaz – není materiálovým obsahem výkonu.“

Úhrada výkonu s kódem 51877 byla a je odmítnuta v případech, kdy byla pacientovi předepsána a VZP ČR uhrazena ortéza, která nemá nastavitelný rozsah pohybu, případně nebyla ortéza předepsána vůbec.

Přiložení standardní ortézy bez nastavitelného rozsahu pohybu nemá v seznamu specifický kód zdravotního výkonu a je součástí výkonu klinického vyšetření příslušné odbornosti. VZP ČR doporučuje se do budoucna chyby při vykazování výkonu 51877 vyvarovat.