Přecházíme na zjednodušený systém zpracování vyúčtování u lékáren

Všeobecná zdravotní pojišťovna zahájila ve vybraných okresech pilotní projekt zjednodušeného zpracování vyúčtování úhrad receptů a prostředků zdravotnické techniky.

Dosud probíhá zpracování úhrad tak, že nejprve je vyúčtování uhrazeno v plné výši, a pokud následně pojišťovna zjistí rozdíl (kladný nebo záporný) mezi fakturovanou částkou a skutečně vypočtenou částkou (např. kvůli započtení pojištěnců jiných zdravotních pojišťoven nebo z důvodu výsledků revizní činnosti), dojde k finančnímu vypořádání tohoto rozdílu se zpožděním, v rámci dalšího vyúčtování.

Při nově zaváděném zpracování vyúčtování úhrad receptů a prostředků zdravotnické techniky formou tzv. „čistého účtu“ bude VZP vypořádávat případné rozdíly vždy v nejaktuálnějším zúčtování. To znamená, že dojde k jejich finančnímu vypořádání ihned s příslušnou fakturou.

Konkrétní částky budou uvedeny v nové sestavě Přehled zúčtování, zasílané standardně každý měsíc, která nahradí stávající sestavu Rozpis položek zúčtování.

VZP upozorňuje, že tato změna s sebou může přinést pro některé poskytovatele jednorázově rozsáhlejší sestavu na přelomu měsíců, kdy bude nové zpracování nasazeno, protože rozdíly ze zúčtování dvou měsíců se vyúčtují najednou. Bohužel, jinak ale není možné dosavadní zpoždění dorovnat.