Geograficko-demograficky nevýhodné (malé) praxe

Cílem řešení úhrady těchto praxí je zajištění dostupnosti primární péče v oblastech se ztíženými geograficko-demografickými podmínkami.

Kritéria a podmínky pro přiznání statutu malé praxe:

  • obtížná dostupnost (např. horský terén, obtížné dopravní spojení, vzdálenost od dalšího praktického lékaře nad 15 km apod.)
  • malá hustota obyvatelstva v dané lokalitě (např. pohraniční oblast)
  • obecně nižší přepočtený počet jednicových pojištěnců vztažený k aktuálnímu celostátnímu průměru
  • praktický lékař musí mít v ordinaci sestru
  • praxe musí mít nasmlouvanou KKVP se všemi zdravotními pojišťovnami (ZP), u kterých má pojištěnce.

Postup pro přiznání statutu malé praxe:

  1. Zdravotnické zařízení, které chce požádat o přiznání statutu malé praxe, vyplní formulář, který je uveden v příloze (viz níže).
  2. O přidělení statutu malé praxe rozhoduje na základě uvedených podkladů Komise pro malé praxe, v níž zasedají zástupci Sdružení PL ČR, Sdružení PLDD ČR, MZ ČR, VZP ČR a SZP ČR.
  3. Vyplněný formulář žadatel o přiznání statutu malé praxe zašle Sdružení praktických lékařů; v případě odbornosti 002 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, která žádosti posoudí a v případě potřeby si vyžádají doplňující informace. Zástupce VZP ČR v Komisi pro malé praxe také zjistí upřesňující informace na příslušné KP VZP ČR.
  4. Po projednání žádosti na Komisi pro malé praxe bude sděleno rozhodnutí žadateli. VZP ČR sdělí výsledek jednání Kapitačnímu centru, které bude informovat ostatní zdravotní pojišťovny.

Přílohy

Formulář: Žádost o přiznání statutu malé praxe.pdf [51 kB]