Změna ve vykazování ortodontických diagnostických a dokumentačních modelů od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 došlo v číselníku STOMAG kromě úpravy maximálních cen stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění („I“) podle nového cenového rozhodnutí ministerstva zdravotnictví (Cenové rozhodnutí MZ č. 1/2013/OLZP), také k metodologické změně při vykazování ortodontických diagnostických a dokumentačních modelů.

Od 1. 1. 2023 se v číselníku STOMAG mění text kódu 9110101 a nově byl navíc zaveden kód 9110102.

Oba kódy slouží pro vykazování ortodontických diagnostických a dokumentačních modelů.

Podmínky úhrady ortodontických diagnostických a dokumentačních modelů stanovené v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění se nemění. Jde pouze o oddělení vykazování ortodontických diagnostických a dokumentačních modelů zvlášť pro kategorii vady a), u které vykazování není omezeno věkem a zvlášť pro kategorie b) a c), u kterých je možné modely vykázat pouze do 22 let věku pojištěnce. Až dosud se modely vykazovaly jedním kódem, tj. kódem 9110101, pro všechny kategorie postižení, což činilo problémy při kontrole dodržování vykazování omezeného věkem.

Texty kódů od 1. 1. 2023 zní:

  • 9110101 Ortodontický diagnostický a dokumentační model - kat. a; 2 páry/1rok; 6 párů za život
  • 9110102 Ortodontický diagnostický a dokumentační model - kat. b, c; 2 páry/1rok; 6 párů za život -  hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let

Oba kódy jsou i nadále plně hrazeny („I“) ve stejné výši.

Nová verze číselníku STOMAG je ke stažení na webových stránkách VZP nebo v aplikaci VZP Point.