Vyplacení bonifikací stomatologům za celkové zubní náhrady poskytnuté v roce 2018

V souladu s uzavřenými bonifikačními dodatky na rok 2018 vyplatíme 4 916 stomatologům celkem 30,9 mil. Kč.

Hrazené služby, při nichž byly pojištěncům poskytnuty plně hrazené výrobky poskytovatelem vykázané pod kódem 0082201 (Celková náhrada horní) nebo kódem 0082211 (Celková náhrada dolní), jsou bonifikovány částkou 300 Kč za každý poskytovatelem vykázaný a pojišťovnou uznaný kód 0082201 nebo 0082211. Bonifikace za rok 2018 budou uhrazeny stomatologům do 24. dubna 2019, tj. s předstihem oproti nejzazšímu smluvně stanovenému termínu. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na příslušné pracovníky regionální pobočky VZP, kteří vám rádi vše vysvětlí.