Seznam specializovaných pracovišť – center se Zvláštní smlouvou

Seznam specializovaných pracovišť - center se zvláštní smlouvou s uzavřenou smlouvou s VZP ČR.

Vyhláška MZ ČR č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a PZLÚ, zavedla do systému zdravotní péče ATC skupiny léků, jejichž preskripce je omezena na specializovaná pracoviště – centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami.

V uvedeném seznamu (viz příloha) jsou zapracovány všechny změny jak v síti poskytovatelů, tak ve skladbě ATC skupin. Seznam uvádí pro každého poskytovatele kompletní rozsah ATC skupin, které je oprávněn předepisovat.

V souladu s eventuálními změnami, které mohou v průběhu roku nastat, bude seznam průběžně aktualizován.

Přílohy

Seznam specializovaných pracovišť – center se Zvláštní smlouvou (k 1. 6. 2024)

Nákladná biologická léčba musí mít správně stanovenou a vykázanou diagnózu a signální výkon, pokud je zaveden.

Signální výkony - centra se Zvláštní smlouvou

Číselník diagnóz (viz přílohu) pro "centrovou péči" byl vypracován ve spolupráci s odbornými společnostmi.

V souladu s event. změnami, které mohou nastat v průběhu roku, bude číselník průběžně aktualizován.

Aktuální platná verze
KATDIAGNOP 3.91 13. 6. 2024
KATDIAGNOP 3.91 13. 6. 2024

Archív předchozích verzí

Postup pro poskytovatele – vykazování zdravotních služeb při poskytnutí „centrového“ léčivého přípravku mimo pracoviště se Zvláštní smlouvou – výkon 99991

Zde je uveden postup pro vykazování léčivých přípravků poskytnutých v době hospitalizace pojištěnce mimo pracoviště se Zvláštní smlouvou (u stejného nebo jiného poskytovatele) a dále postup pro vykazování léčivých přípravků poskytovaných při ambulantní léčbě na pracovišti se Zvláštní smlouvou.