Problematická zdravotnická dokumentace

Častým sporem mezi lékaři a pojišťovnou bývají nedostatky ve zdravotnické dokumentaci. Její obsah přitom explicitně určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví.

Častým sporem mezi lékaři a pojišťovnou bývají nedostatky ve zdravotnické dokumentaci. Její obsah přitom explicitně určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví.

Jen výjimečně dokumentace zcela chybí, mnohem častěji se objevují následné chyby:

  • nedostatečně průkazné záznamy o poskytnuté či indikované zdravotní službě
  • ze záznamu není zřejmé, proč a jak byla péče poskytnuta či indikována
  • chybí informace o předpisu léčivého přípravku či zdravotnického prostředku
  • chybí záznam o indikaci laboratorních vyšetření či vyšetření pomocí zobrazovací metody
  • záznam neodpovídá vykázané nebo indikované péči (typické je např. vykázání některého z klinických vyšetření, ale záznam odpovídá maximálně výkonu minimálního kontaktu)

Vydáno v únoru 2014