Prevence zlepšuje kvalitu života a šetří nemalé prostředky z veřejného zdravotního pojištění

V této poradně se budeme věnovat motivačnímu programu VZP PLUS a odměnám připraveným pro poskytovatele zdravotní péče, pokud dbají u svých klientů na prevenci. VZP se snaží motivovat k účasti na preventivních prohlídkách i samotné klienty. Ti mohou čerpat dva nové příspěvky – 1000 Kč na rehabilitační aktivity, pokud v uplynulých 24 měsících absolvovali vyšetření v rámci jednoho ze čtyř celonárodních screeningových programů, a 500 Kč na dentální hygienu v případě, že v uplynulých 24 měsících absolvovali preventivní prohlídku u všeobecného praktického lékaře (VPL) nebo praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD).

Vzhledem k neuspokojivé účasti pojištěnců v národních screeningových programech kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu děložního hrdla se VZP rozhodla odměnit ty poskytovatele, kteří se svými registrovanými pacienty prevenci aktivně řeší. Pokud z celkového počtu klientů VZP ve věku od 50 do 80 let registrovaných u daného VPL absolvuje v průběhu let 2022–2023 screeningové vyšetření karcinomu kolorekta alespoň 60 % z nich, obdrží poskytovatel 50 Kč za každého registrovaného pojištěnce VZP ve věku od 50 do 80 let. Bonifikováni však budou také ti VPL, kteří nedosáhnou cíle 60% účasti, ale dojde u účasti jimi registrovaných klientů VZP k meziročnímu zlepšení, a to alespoň o 5 %. Za zlepšení pak dostane VPL za každého registrovaného v této věkové kategorii částku ve výši násobku pěti Kč a procentuálního navýšení, tj. 5 Kč za každé započaté procento (např. navýšení o 10 % ‒›5 Kč*10=50 Kč). Do hodnocení jsou započteny testy okultního krvácení ve stolici a také výkony kolonoskopie, u nichž je sledováno delší období, tj. vyšetření z let 2014–2023.

Obdobně jsou řešeny bonifikace za účast žen na screeningovém vyšetření karcinomu prsu, přičemž tato bonifikace se týká jak VPL, tak i ambulantních gynekologů (GYN).  Pokud z celkového počtu klientek VZP ve věku od 45 do 80 let registrovaných u daného VPL nebo GYN absolvuje v průběhu let 2022–2023 screeningové mamografické vyšetření alespoň 65 % z nich, obdrží poskytovatel VPL 50 Kč za každou registrovanou klientku VZP ve věku od 45 do 80 let, resp. GYN 50 Kč za každou registrovanou klientku. Stejně jako u účasti pojištěnců ve screeningovém programu kolorektálního karcinomu je i v případě účasti na mamografickém screeningu bonifikováno obdobným způsobem i meziroční zvýšení účasti, a to alespoň o 5 %.

V případě účasti žen na screeningu karcinomu děložního hrdla budou obdobným způsobem bonifikováni ambulantní gynekologové, a to pokud účast žen ve věku od 18 let registrovaných u daného poskytovatele GYN ve screeningovém programu za rok 2023 dosáhne podílu minimálně 50 % (50 Kč za každou registrovanou ženu), resp. poskytovatel dosáhne alespoň 5% zlepšení mezi roky 2023 a 2022 (5 Kč za každou registrovanou ženu za každé procento zlepšení jako u ostatních screeningů).

Kromě toho VZP bude podporovat i nepovinná očkování. Bonifikaci ve výši 50 Kč za každého registrovaného klienta VZP staršího 65 let může VPL získat, pokud bude stanovený podíl jím registrovaných pojištěnců absolvovat očkování proti chřipce (15 %) a proti pneumokokovým infekcím (30 %).

PLDD obdrží 100 Kč za každého registrovaného pojištěnce VZP, pokud alespoň 50 % z jeho registrovaných klientů podstoupilo v letech 2014–2023 minimálně jedno nepovinné očkování. Bonifikace za preventivní prohlídky obdrží také stomatologové, pokud stanovená část registrovaného kmene podstoupí preventivní prohlídku, a také ambulantní dermatologové, pokud stanovená část ošetřených pojištěnců bude preventivně vyšetřena optickým dermatoskopem.

Podrobnější informace o programu VZP PLUS naleznete na webu plus.vzp.cz.

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.,
vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

Vydáno v dubnu 2023