Přeprava pacienta

Jak si poradit při přepravě pacienta k dalšímu poskytovateli vozidlem zdravotnické dopravní služby?

Jak si poradit při přepravě pacienta k dalšímu poskytovateli vozidlem zdravotnické dopravní služby?

Tato péče je vyžádána (indikována) ošetřujícím lékařem na dokladu „Příkaz ke zdravotnímu transportu“. Při vyplňování tohoto dokladu dochází k formálním chybám, tedy opomenutí data, PSČ, podpisu, razítka, nebo poučení pacienta na zadní straně dokladu.

Často se revizní lékař setká i s tím, že při eventuální následné kontrole není lékař svými záznamy schopen zdůvodnit, zda a proč se pacient nemohl přepravit běžným způsobem, tedy za využití vlaku, autobusu, osobního automobilu apod.

Je potřeba věnovat pozornost i odůvodnění transportu pacienta. Stává se, že chybí zcela, nebo není odůvodněn medicínsky (odůvodnění bývá zřetelně sociální nebo z důvodu špatné dopravní obslužnosti).

Odůvodněna musí být i případná potřeba doprovázející osoby. Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje pomoc při přepravě, je zajištění tohoto doprovodu plně v kompetenci posádky dopravní služby. Indikace doprovodu v takovém případě není na místě. Jestliže je lékařem v rámci dokumentace umožněn doprovod rodinného příslušníka, často se stává, že je odůvodněn pouhým „ano“, „doprovod nutný“ či „rodinný příslušník“. To ale nemůže být revizním lékařem vyhodnoceno jako dostačující. Vždy je třeba uvést, proč lékař považuje doprovod za nezbytný, tedy například: „mentálně retardovaný pacient“, nebo „nezbytná přítomnost matky pro umožnění vyšetření“.

Vydáno v únoru 2014