Komunikujete s námi přes VZP Point? Na došlou poštu vás upozorníme

Již více než 80 % našich smluvních partnerů využívá aplikaci VZP Point, díky které s námi mohou komunikovat zabezpečenou elektronickou formou. Předávání potřebných dokumentů je tak snadné a přehledné. Výhodou tohoto způsobu je také rychlost, možnost sledování průběhu zpracování a získání informace o jeho výsledku. Vše je navíc prováděno bez nutnosti osobní návštěvy pracoviště VZP.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb nabízí VZP Point ještě další výhodu, a tou je funkcionalita Schránka ve VZP Pointu. Do této Schránky pojišťovna zasílá poskytovatelům dokumenty v elektronické podobě. Ty pak již nemusí posílat poštou, což je rychlé a komfortní pro obě strany. Vzhledem k současnému trendu, který preferuje digitální podobu dokumentů, a také kvůli lepší přehlednosti a dohledatelnosti se snažíme, aby maximum dokumentů bylo poskytovatelům zdravotních služeb dostupných právě v této platformě.

Ve Schránce poskytovatelé naleznou například:

  • oznámení o zpracování dávek výkonů,
  • protokol o zpracování dávek,
  • protokol o uznaných a odmítnutých registracích,
  • dopisy o úhradě a regulaci s přílohami,
  • dopis se sdělením referenčních hodnot,
  • a nově také dopisy k vyúčtování.

Do elektronických schránek jsme předali již více než 20 tisíc dokumentů. Tento způsob komunikace se týká všech poskytovatelů, kteří mají zřízený přístup do aplikace VZP Point.

O přístup do VZP Pointu je možné zažádat osobně na kterékoliv pobočce VZP nebo doručením vyplněných dokumentů, které jsou k dispozici na stránce www.vzp.cz/e-vzp/registrace/vzp-point. Po schválení žádosti bude s poskytovatelem následně podepsána smlouva a bude mu zřízen přístup do VZP Pointu. Přes něj je možné v případě potřeby zastupovat i více poskytovatelů zdravotních služeb najednou.

Denní přehled zpráv

Zejména pro ty poskytovatele a jejich zástupce, kteří se do VZP Pointu nepřihlašují pravidelně, bude přínosná nová funkcionalita Denní přehledy. Stačí si ji aktivovat přímo v nastavení účtu v aplikaci VZP Point.

Jakmile je funkce aktivní, začnou uživateli VZP Pointu chodit na jím zvolený e-mail upozornění na zprávy ve Schránce, a to formou Denního přehledu zpráv, které za přechozích 24 hodin obdržel. Není tedy třeba se obávat zahlcování e-mailové schránky upozorněními na každou jednotlivou zprávu. Vždy chodí celkový přehled zpráv za předchozí den.

Tento přehled obsahuje informace:

  • o přijetí zprávy do Schránky,
  • jaká zpráva to je,
  • kterého zařízení se týká,
  • zda zpráva obsahuje přílohy.

Samozřejmostí pro naše uživatele je pak přímý proklik, který je přesměruje na přihlášení se do aplikace VZP Point, kde si následně zobrazí detail zprávy.

Ze zasílání těchto zpráv je také možné se kdykoliv odhlásit.

V této souvislosti je nutné připomenout důležitost udržování aktuálnosti zastupujících uživatelů, včetně jejich kontaktních údajů (e-mailových adres a čísel mobilních telefonů) a platných přístupových prostředků. Jen tak lze totiž zabezpečit, že zpráva doručená do Schránky VZP Pointu bude dostupná.

Věříme, že tyto nové funkcionality uvítáte.

Ing. Miroslav Hakl,
garant aplikace VZP Point pro poskytovatele zdravotních služeb

vydáno v červenci 2018