Jak naplno využít VZP Point, pokud jste nejen poskytovatel zdravotních služeb, ale i zaměstnavatel nebo OSVČ

O tom, že jako poskytovatel zdravotních služeb můžete prostřednictvím zabezpečené elektronické komunikace zasílat do VZP hlášení o dávkách či jiné dokumenty, jsme informovali již v předchozích poradnách. Nyní vám přinášíme návod na to, jak můžete využít naši aplikaci VZP Point, pokud jste také zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Jako zaměstnavatel můžete prostřednictvím VZP Pointu zasílat:

  • Hromadné oznámení zaměstnavatele
  • Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele.

A to dvěma způsoby: buď vyplněním formuláře, který najdete v sekci Nové podání, nebo formou souboru v datovém rozhraní. Obsah souboru musí odpovídat platnému datovému rozhraní. Parametry rozhraní naleznete na našich webových stránkách www.vzp.cz v sekci Plátci – Informace pro plátce – Povinnosti plátců – metodika. Soubor je možné přímo přetáhnout do kolonky pro vložení, nebo vybrat z disku. Podání bude automaticky vytvořeno, je však třeba jej ručně odeslat do VZP kliknutím na modrou ikonu s obálkou.

Po odeslání bude podání během několika vteřin zobrazeno v Odeslaných podáních (levé menu – Odeslaná podání). Jakmile budou data ve VZP zpracována, doručíme k podání odpověď.

Dále můžete prostřednictvím VZP Pointu požádat o zaslání:

  • Vyúčtování zaměstnavatele
  • Seznamu zaměstnanců pojištěných u VZP
  • Údajů o zaměstnavateli.

O tyto informace požádáte vyplněním formuláře v sekci Nové podání. Po odeslání bude podání během několika vteřin zobrazeno v Odeslaných podáních (levé menu – Odeslaná podání). Jakmile budou data ve VZP zpracována, doručíme k podání odpověď.

Jako OSVČ můžete prostřednictvím VZP Pointu zasílat:

  • Přehled o příjmech a výdajích.

Jednoduše vyplníte formulář, který najdete v sekci Nové podání. Formulář odešlete ke kontrole tlačítkem „Uložit podání“. Chybně vyplněná pole by byla označena červeně; pokud je formulář v pořádku, zobrazí se jeho shrnutí. Vyplněné údaje lze opravit po použití tlačítka „Upravit podání“. Formulář do VZP zašlete tlačítkem „Odeslat podání“. Po odeslání bude podání během několika vteřin zobrazeno v Odeslaných podáních (levé menu – Odeslaná podání). Jakmile budou data ve VZP zpracována, doručíme k podání odpověď.

Dále můžete prostřednictvím VZP Pointu požádat o zaslání:

  • Vyúčtování pojištěnce
  • Platby pojistného a penále pojištěnce.

O tyto informace požádáte vyplněním formuláře v sekci Nové podání. Po odeslání bude podání během několika vteřin zobrazeno v Odeslaných podáních (levé menu – Odeslaná podání). Jakmile budou data ve VZP zpracována, doručíme k podání odpověď.

Pokud už s námi elektronicky komunikujete a chtěli byste rozšířit svoji aplikaci VZP Point o nástroje určené zaměstnavatelům nebo OSVČ, neváhejte nás kontaktovat. Do aplikace můžete zřídit vlastní přístup třeba své mzdové účetní. Zároveň se tam ale dostanete i vy nebo kdokoliv další, komu to umožníte. VZP Point můžete totiž nejen spravovat pouze pod jedním účtem, ale zároveň máte možnost delegovat jednotlivé agendy i na další pověřené zástupce.

Pokud ještě VZP Point nevyužíváte a chtěli byste si o něm nejdříve něco přečíst a zjistit, zda je pro vás vhodný, můžete navštívit naše webové stránky, kde v sekci e-VZP Elektronická komunikace naleznete informace o funkcionalitách, které nabízí. Stejně tak zde najdete i postup, jak si do něj zřídit přístup v případě, že jste se pro jeho užívání rozhodli. Jedná se o nejrychlejší a zároveň bezpečný způsob komunikace s pojišťovnou, který poskytuje přehled všech podání včetně stavu jejich zpracování a další užitečné funkce.

Tuto aplikaci a možnosti jejího využití vám také rádi představíme osobně na kterékoliv naší pobočce nebo vám poradíme na klientské lince 952 222 222.

Kateřina Kafková,
garant aplikace VZP Point pro plátce pojistného

vydáno v červnu 2019