Populační program časného záchytu osteoporózy v ČR