Nehrazené léčivé přípravky

VZP ČR přistoupila k novému postupu při posuzování úhrady nehrazených léčivých přípravků. Jeho smyslem je zajistit tvorbu společných odborných vyjádření VZP ČR a odborných lékařských společností, která mohou sloužit jako odborný podklad pro další řízení o žádosti pojištěnce o přiznání úhrady dle § 16 z.č. 48/1997 Sb. (dále jen „ZVZP“), ale i pro činnost VZP ČR související se stanovením výše a podmínek úhrady dotčených léčivých přípravků z prostředků veřejného zdravotního pojištění.