Dohodovací řízení pro rok 2022

Pro účely koordinace jednotlivých jednání Dohodovacího řízení pro rok 2022 byl vytvořen rezervační systém, který je k dispozici na odkazu dr.vzp.cz. Přístupové heslo a další instrukce obdrželi koordinátoři jednotlivých segmentů prostřednictvím e-mailu.

Zahajovací jednání a jednací řád

Analytická komise DŘ 2022

Přípravná fáze dohodovacího řízení

Zápisy z 1. kola přípravné fáze

Protokoly o dohodě/nedohodě z přípravné fáze

 1. Stomatologie Nedohoda komplet 2022
 2. Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost Dohoda komplet 2022
 3. Gynekologie Dohoda komplet 2022
 4. Fyzioterapie Dohoda komplet 2022
 5. Mimolůžkové laboratorní a radiodiagnostické služby Nedohoda komplet 2022
 6. Domácí zdravotní služba Nedohoda komplet 2022
 7. Mimolůžkové ambulantní specializované služby Nedohoda komplet 2022
 8. Ambulantní hemodialzyzační péče Dohoda komplet 2022
 9. Akutní lůžková péče Nedohoda komplet 2022
 10. Následná lůžková péče Nedohoda komplet 2022
 11. Lázeňská léčebně rehabilitační péče Dohoda komplet 2022
 12. Zdravotnická dopravní služba Dohoda komplet 2022
 13. Zdravotnická záchranná služba Dohoda komplet 2022
 14. Lékárenská a klinickofarmaceutická péče Nedohoda komplet 2022

Závěrečná fáze dohodovacího řízení

Protokoly o dohodě ze závěrečné fáze

 1. Stomatologie Dohoda komplet 2022
 2. Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost Dohoda komplet 2022
 3. Ambulantní gynekologické služby Dohoda komplet 2022
 4. Fyzioterapie Dohoda komplet 2022
 5. Mimolůžkové laboratorní a radiodiagnostické služby Dohoda Komplet 2022
 6. Domácí zdravotní služby Dohoda 2022
 7. Ambulantní hemodialyzační péče Dohoda 2022
 8. Akutní lůžková péče Dohoda 2022
 9. Následná lůžková péče Dohoda 2022
 10. Lázeňská léčebne rehabilitační péče a ozdravovny Dohoda komplet 2022 14.6.2021
 11. Zdravotnická dopravní služba Dohoda 2022
 12. Zdravotnická záchranná služba Dohoda 2022
 13. Lékárenská a klinickofarmaceutická péče Dohoda 2022

Zápis závěrečné jednání DŘ 2022