Dohodovací řízení pro rok 2022

Pro účely koordinace jednotlivých jednání Dohodovacího řízení pro rok 2022 byl vytvořen rezervační systém, který je k dispozici na odkazu dr.vzp.cz. Přístupové heslo a další instrukce obdrželi koordinátoři jednotlivých segmentů prostřednictvím e-mailu.

Zahajovací jednání a jednací řád

Analytická komise DŘ 2022