Lokalizace

Lokalizace zubů se určuje dvojmístným číselným údajem. Při vykazování lokalizace na celý chrup nebo čelist se na první pozici uvede vždy nula a na druhé pozici nula pro celý chrup, 1 pro horní a 2 pro dolní čelist. Při vykazování lokalizace na kvadrant, bez vazby na zub, se na první pozici uvede kód příslušného kvadrantu a na druhé pozici vždy nula. Při vykazování lokalizace zubu první číslice určuje kvadrant a druhá číslo zubu v kvadrantu. Číselník lokalizace, pomocí něhož se specifikuje umístění zubu (kvadrantu), nabývá na jednotlivých pozicích těchto hodnot:

1. pozice - kvadrant:

1 - pravý horní kvadrant ve stálé dentici

2 - levý horní kvadrant ve stálé dentici

3 - levý dolní kvadrant ve stálé dentici

4 - pravý dolní kvadrant ve stálé dentici

5 - pravý horní kvadrant v dočasné dentici

6 - levý horní kvadrant v dočasné dentici

7 - levý dolní kvadrant v dočasné dentici

8 - pravý dolní kvadrant v dočasné dentici

9 - Implantát

2. pozice - číslo zubu v kvadrantu:

0 - lokalizace zubu se neurčuje (označ. sam. kvadrantu)

1 - velký řezák

2 - malý řezák

3 - špičák

4 - první premolár (dočasný molár)

5 - druhý premolár (dočasný molár)

6 - první molár

7 - druhý molár

8 - třetí molár

9 - Meziodent, hemiextrakce

Aktuální platná verze
Číselník: 890 [ pdf ] platnost od 01. 01. 2013
Archiv
Číselník: 830 [ pdf ] platnost od 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Číselník: 800 [ pdf ] platnost od 01. 04. 2011 - 31. 12. 2011
Číselník: 790 [ pdf ] platnost od 01. 01. 2011 - 31. 03. 2011
Číselník: 770 [ zip ] platnost od 01. 10. 2010 - 31. 12. 2010
Číselník: 760 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 740 [ zip ] platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010
Číselník: 730 [ zip ] platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 720 [ zip ] platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009
Číselník: 710 [ zip ] platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009
Číselník: 700 [ zip ] platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009
Číselník: 690 [ zip ] platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009
Číselník: 680 [ zip ] platnost od 01. 10. 2008 - 31. 12. 2008
Číselník: 670 [ zip ] platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008
Číselník: 660 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008
Číselník: 650 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

NázevTypDélkaPopis
KZP C 1 Označení kvadrantu zubu nebo rezervy
Nabývá hodnot "K", "Z", nebo "P"
NAZ C 50 Význam
KVA C 1 Kód kvadrantu
ZUB C 1 Kód zubu
REZ1 C 1 Rezerva 1
REZ2 C 1 Rezerva 2