Hromadně vyráběné léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely

Číselník LEKY je tvořen na podkladě Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (SCAU) a Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění převzatých z webových stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Číselník LEKY uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady a dále pak i přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění s aktivním výskytem na trhu ve sledovaném období. Číselník je vydáván v měsíčním intervalu a zahrnuje všechny změny, ke kterým došlo na základě pravomocných rozhodnutí SÚKL. Číselník LEKY není totožný se SCAU.

Soubory SÚKL jsou dostupné na níže uvedených odkazech:

Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění

Aktuální platná verze
číselník: 1144 platnost od 1. 11. 2023
číselník (další úhrady): 0044 platnost od 1. 11. 2023

Archiv předchozích verzí

Vysvětlení zkratek uváděných v záhlaví databáze, popis datového rozhraní

Pomocné soubory

Veškeré symboly a zkratky uvedené v číselníku, stejně jako detaily indikačních omezení přejímá VZP od Státního ústavu pro kontrolu léčiv tak, jak je publikuje ve svém Seznamu cen a úhrad. Platnost číselníků odpovídá účinnosti odpovídajícího Seznamu.