Druh dokladu a typ dávky VZP

DRUHY DOKLADŮ POUŽÍVANÝCH PRO STYK S POJIŠŤOVNAMI

kód

název dokladu

01

Vyúčtování výkonů v ambulantní péči

01s

Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči

02

Vyúčtování výkonů v ústavní péči

02s

Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči

03

Zvlášť účtované léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

03s

Stomatologické výrobky

05

Vyúčtování výkonů nepravidelné péče

06x

Poukaz na vyšetření/ošetření

06dp

Poukaz na vyšetření/ošetření DP

06ft

Poukaz na vyšetření/ošetření FT

06k

Poukaz na vyšetření/ošetření K

06orp

Poukaz na vyšetření/ošetření ORP

06z

Poukaz na vyšetření/ošetření Z

08

Průvodní list dávky

09

Průvodní list datového nosiče

10

Recept
Recept na léčivé přípravky obsahující omamné látky sk. I a psychotropní látky sk. II

12

Poukaz na brýle a optické pomůcky

13

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

13P

Přehled vrácených ZP

14

Poukaz na foniatrickou pomůcku

15

Návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

16

Vyúčtování lázeňské léčebně rehabilitační péče

17

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

18

Návrh na umístění dítěte v ozdravovně

19

Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně

20

Výpis z receptu

21

Žádanka o schválení (povolení)

22

Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví

23

Vyúčtování ozdravenské péče

30

Registrační list

31

Faktura za období

32

Faktura za dávky

34

Příkaz ke zdravotnímu transportu

35

Záznam o provozu zdravotnického vozidla

36

Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdrav. pracovníka v návštěvní službě

37

Vyúčtování výkonů záchranné služby

39

Vyúčtování náhrady cestovních nákladů

80

Přihláška registrovaných pojištěnců

85

Hlášení o zastupování lékaře

90

Seznam nositelů výkonů

TYPY DÁVEK PRO ZÚČTOVÁNÍ

05

DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ VÝKONŮ NEPRAVIDELNÉ PÉČE A LSPP
obsahuje jen doklady druhu 05.

10

DÁVKA RECEPTŮ SMÍŠENÁ
obsahuje jen doklady druhu 10, 20 a recepty na léčivé přípravky obsahující omamné látky sk. I a psychotropní látky sk. II.

12

DÁVKA POUKAZŮ NA BRÝLE A OPTICKÉ POMŮCKY
obsahuje jen doklady druhu 12.

13

DÁVKA POUKAZŮ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU
obsahuje jen doklady druhu 13.

14

DÁVKA POUKAZŮ NA FONIATRICKOU POMŮCKU
obsahuje jen doklady druhu 14.

16

DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE SMÍŠENÁ
obsahuje doklady druhu 16 a při závěrečném doúčtování léčení přiložené díly dokladu 15.

23

DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ OZDRAVENSKÉ PÉČE SMÍŠENÁ
obsahuje doklady druhu 23 a při závěrečném doúčtování léčení přiložené díly dokladu 18.

31

DÁVKA ŽÁDANEK O VYÚČTOVÁNÍ
při vyúčtování v datovém rozhraní nahrazuje faktury

34

DÁVKA PŘÍKAZŮ KE ZDRAVOTNÍMU TRANSPORTU
obsahuje jen doklady druhu 34.

36

DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ CEST V NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ
obsahuje jen doklady druhu 36.

37

DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ VÝKONŮ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
obsahuje jen doklady druhu 37.

39

DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ NÁHRAD CESTOVNÍCH NÁKLADŮ
obsahuje jen doklady druhu 39.

81

DÁVKA AMBULANTNÍ SMÍŠENÁ PRO STOMATOLOGII
obsahuje jen doklady druhu 01s a 03s. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 01s se zařadí navazující doklad nebo doklady 03s.

82

DÁVKA HOSPITALIZAČNÍ SMÍŠENÁ PRO STOMATOLOGII
obsahuje jen doklady druhu 02s a 03s. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 02s se zařadí navazující doklad nebo doklady 03s..

90

DÁVKA POUKAZŮ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ SMÍŠENÁ
obsahuje jen doklady druhu 06 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 06 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.

98

DÁVKA AMBULANTNÍ SMÍŠENÁ
obsahuje jen doklady druhu 01 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 01 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.

99

DÁVKA HOSPITALIZAČNÍ SMÍŠENÁ
obsahuje jen doklady druhu 02 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 02 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.