Druh dokladu a typ dávky VZP

DRUHY DOKLADŮ POUŽÍVANÝCH PRO STYK S VZP

kód název dokladu
01 Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
01s Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči
02 Vyúčtování výkonů v ústavní péči
02s Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči
03 Zvlášť účtovaná léčiva a zdravotnické prostředky
03s Stomatologické výrobky
05 Vyúčtování výkonů nepravidelné péče
06 Poukaz na vyšetření / ošetření
06dp Poukaz na vyšetření / ošetření DP
06ft Poukaz na vyšetření / ošetření FT
06k Poukaz na vyšetření / ošetření K
06orp Poukaz na vyšetření/ošetření ORP
06z Poukaz na vyšetření / ošetření Z
08 Průvodní list dávky
09 Průvodní list datového nosiče
10 Recept
12 Poukaz na brýle a optické pomůcky
13 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
13P Přehled vrácených ZP
14 Poukaz na foniatrickou pomůcku
15 Návrh na lázeňskou péči
16 Vyúčtování lázeňské péče
18 Návrh na umístění dítěte v ozdravovně
19 Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně
20 Výpis z receptu
21 Žádanka o schválení (povolení)
22 Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví
23 Vyúčtování ozdravenské péče
30 Registrační list
31 Faktura za období
32 Faktura za dávky
34 Příkaz ke zdravotnímu transportu
35 Záznam o provozu zdravotnického vozidla
36 Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdrav. pracovníka v návštěvní službě
37 Vyúčtování výkonů záchranné služby
39 Vyúčtování náhrady cestovních nákladů
80 Přihláška registrovaných pojištěnců
85 Hlášení o zastupování lékaře
90 Seznam nositelů výkonů


TYPY DÁVEK PRO ZÚČTOVÁNÍ

 

05 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ VÝKONŮ NEPRAVIDELNÉ PÉČE A LSPP
obsahuje jen doklady druhu 05.
10 DÁVKA RECEPTŮ SMÍŠENÁ
obsahuje jen doklady druhu 10, 11 a 20.
12 DÁVKA POUKAZŮ NA BRÝLE A OPTICKÉ POMŮCKY
obsahuje jen doklady druhu 12.
13 DÁVKA POUKAZŮ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU
obsahuje jen doklady druhu 13.
14 DÁVKA POUKAZŮ NA FONIATRICKOU POMŮCKU
obsahuje jen doklady druhu 14.
16 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE SMÍŠENÁ
obsahuje doklady druhu 16 a při závěrečném doúčtování léčení přiložené díly dokladu 15.
23 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ OZDRAVENSKÉ PÉČE SMÍŠENÁ
obsahuje doklady druhu 23 a při závěrečném doúčtování léčení přiložené díly dokladu 18.
31 DÁVKA FAKTUR – ŽÁDOSTÍ O VYÚČTOVÁNÍ
obsahuje jen doklady druhu 31
4 DÁVKA PŘÍKAZŮ KE ZDRAVOTNÍMU TRANSPORTU
obsahuje jen doklady druhu 34.
36 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ CEST V NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ
obsahuje jen doklady druhu 36.
37 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ VÝKONŮ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
obsahuje jen doklady druhu 37.
39 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ NÁHRAD CESTOVNÍCH NÁKLADŮ
obsahuje jen doklady druhu 39.
81 DÁVKA AMBULANTNÍ SMÍŠENÁ PRO STOMATOLOGII
obsahuje jen doklady druhu 01s a 03s. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 01s se zařadí navazující doklad nebo doklady 03s.
82 DÁVKA HOSPITALIZAČNÍ SMÍŠENÁ PRO STOMATOLOGII
obsahuje jen doklady druhu 02s a 03s. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 02s se zařadí navazující doklad nebo doklady 03s.
90 DÁVKA POUKAZŮ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ SMÍŠENÁ
obsahuje jen doklady druhu 06 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 06 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.
98 DÁVKA AMBULANTNÍ SMÍŠENÁ
obsahuje jen doklady druhu 01 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 01 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.
99 DÁVKA HOSPITALIZAČNÍ SMÍŠENÁ
obsahuje jen doklady druhu 02 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 02 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.