Cenová pásma

Číselník je určen pouze pro SZZ poskytující ústavní lůžkovou péči. Obsahuje vybrané položky číselníku Zdravotních výkonů, zejména kódy OD, které podléhají sestupné platbě.

Upozornění: tento vzorový číselník je platný pro ZZ, která nemají smluvně dohodnuty odlišná cenová pásma.

Aktuální platná verze
Číselník: 660 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008
Archiv
Číselník: 650 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KOD1 C 5

Číslo výkonu (ošetřovacího dne v sestupné i lineární platbě)

Je vytvořeno speciální číslo výkonu s významem ošetřovací den s nového Seznamu výkonů se přičte stonásobek kategorie zdravotnického zařízení poskytujícího ústavní péči a zvýší se o tři
Příklad: číslo výkonu - OD bude mít pro ZZ

  • kategorie 0 číslo 00301
  • kategorie 1 00401
  • kategorie 2 00501
  • kategorie 3 00601
  • kategorie léčebna 00701
KOD2 C   Kód odbornosti
OZN N   Označení pásma pro sestupnou sazbu za osetřovací den
PDNU N   Standardní doba hospitalizace v pásmu
SAZ N  

Sazba pro Číslo výkonu v pásmu

Atribut je vyplněn součtem bodové hodnoty OD (v lineární i sestupné platbě), bodové hodnoty výkonů agregovaných do OD podle odbornosti pracoviště a bodové hodnoty režie přiřazené k OD podle kategorie zdravotnického zařízení ústavní péče

 

Příklad 1 Číslo výkonu podléhajícího platbě - OD 00001 vykázané v odbornosti 1H1 zdravotnickým zařízením kategorie 3 bude mít číslo výkonu 00601 (=(kat+3)*100+00001) a číselník cenová pásma bude naplněn hodnotami:
"00601", "1H1", 1, 4, 1053 1053 = 609 + 379 + 65
"00601", "1H1", 2, 4, 888 888 = 507 + 316 + 65
"00601", "1H1", 3, 4, 724 724 = 406 + 253 + 65
"00601", "1H1", 4, 12, 724 724 = 406 +253 + 65
"00601", "1H1", 5, 0, 477 477 = 254 + 158 +65
Bodová hodnota v pásmu = body za OD + body za agregované výkony + body za kategorii
Příklad 2 Číslo výkonu nepodléhajícího platbě - OD 00012 vykázané v odbornosti 3H4 v daných kategoriích ZZ má speciální čísla 00x12 (=(kat+3)*100+00012) a čísleník cenová pásma bude naplněn hodnotami:
"00312", "3H4", 1, 0, 595 595 = 479 +96 + 20
"00412", "3H4", 1, 0, 605 605 = 479 + 96 + 30
"00512", "3H4", 1, 0, 620 620 = 479 + 96 + 45
"00612", "3H4", 1, 0, 640 640 = 479 + 96 + 65
Bodová hodnota = body za OD + body za agregované výkony v pásmu B + body za kategorii ZZ