Aktuality

Nové funkcionality VZP Pointu

| Aktuality

Většina poskytovatelů zdravotní péče přistoupila k elektronické komunikaci a předává dávky prostřednictvím naší aplikace VZP Point. Proto jsme se rozhodli… Pokračovat

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů

| Aktuality

Zveřejňujeme informaci pro poskytovatele hrazených služeb provádějící prediktivní diagnostiku v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby onkologických… Pokračovat

Prohlášení VZP ČR k povinné elektronické preskripci – výjimky, kdy je možné vydat recept v listinné podobě

| Aktuality

Lékaři mají povinnost v souladu s § 80 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění účinném od 1. 1. 2018 předepisovat léčivé přípravky na lékařský… Pokračovat

Zásady pro vyhlašování přechodných období a pro vyplňování verzí datového rozhraní

| Aktuality

Přechodné období pomáhá zdravotnickým zařízením, která nestačí včas reagovat na změnu DR. Vyplňování verzí DR bylo zavedeno doplňkem č. 16 a č. 17 DR. Pokračovat

Koronární stenty - oznámení návrhu nového členění

| Aktuality

Dovolujeme si Vás informovat o přípravě nového návrhu členění koronárních stentů do Úhradového katalogu VZP – ZP ve spolupráci s Českou asociací intervenční… Pokračovat

Upozornění na nezbytnost dodržování správnosti indikací laboratorních vyšetření

| Aktuality

V souvislosti s informací, že jsou naši smluvní partneři (zejména VPL a PLDD) oslovováni některými poskytovateli laboratorních služeb s požadavkem na… Pokračovat

Informace pro lékaře k léčebně-ozdravným pobytům Mořský koník

| Aktuality

V roce 2018 se uskuteční pro chronicky nemocné děti pojištěné u VZP 25. ročník léčebně-ozdravných pobytů známých pod názvem Mořský koník. Pokračovat

Informace k očkování proti chřipce

| Aktuality

Od 1. 12. 2017 se mění výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky proti chřipce. Pokračovat

Distribuce číselníku frekvenčních omezení

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na distribuci číselníku VYKFROM – Číselník frekvenčních omezení, který je platný od 1. 1. 2018. Pokračovat

Připravované změny DR

| Aktuality

Dovolujeme si vás upozornit na publikování připravovaných změn DR (6.2.XXXVII) 1. 3. 2018. Pokračovat