Aktuality

Informace k očkování proti chřipce

| Aktuality

Od 1. 12. 2017 se mění výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky proti chřipce. Pokračovat

Distribuce číselníku frekvenčních omezení

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na distribuci číselníku VYKFROM – Číselník frekvenčních omezení, který je platný od 1. 1. 2018. Pokračovat

Připravované změny DR

| Aktuality

Dovolujeme si vás upozornit na publikování připravovaných změn DR (6.2.XXXVII) 1. 3. 2018. Pokračovat

Informace k očkování proti chřipce

| Aktuality

Od 1. 11. 2017 je u očkovacích látek proti chřipce stanovena maximální úhrada ze zdravotního pojištění ve výši 154,68 Kč. Pokračovat

Navýšení úhrady za účast na službách LPS u praktických lékařů

| Aktuality

Kdo má nárok na navýšení úhrady za účast na službách lékařské pohotovostní služby a jak pojišťovně doložit účast na službách LPS, aby navýšení mohlo být realizováno? Pokračovat

Informace pro poskytovatele hrazených služeb v odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky

| Aktuality

Od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost zásadní revize výkonů odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky, navržená Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. Důvodem změn je obsoletnost stávajících výkonů této odbornosti, obsažených ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Pokračovat

Nový VZPKontrol verze 1.48

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZPKontrol 1.48. Pokračovat

Připravované změny metodiky a DR

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na publikování připravovaných změn Metodiky (6.2.XXXII), DR (6.2.XXXVI) 1. 1. 2018. Pokračovat

Aktualizace Příloh č. 2

| Aktuality

Ve formulářích EP2 typu A, B, C, CA, CB, CC a J došlo k úpravě seznamu č. 3 „SEZNAM ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY PRO PROVEDENÍ NASMLOUVANÝCH VÝKONŮ “. Titulek položky „Evidenční číslo“ se mění na „Výrobní číslo“. Prosíme Vás, abyste při nadcházejících aktualizacích Přílohy č. 2 tuto změnu respektovali a uváděli do seznamu číslo výrobní. Pokračovat

Aktualizace metodického postupu k vykazování očkování

| Aktuality

Upozorňujeme lékaře provádějící očkování na aktualizaci Metodického postupu k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování, a to ke dni 1. 9. 2017. Pokračovat