Inventura pilotního projektu programu AKORD

Program kvality péče AKORD byl spuštěn od 1. 1. 2009 nejdříve jako pilotní projekt pro praktické lékaře pro dospělé v Jihočeském, Plzeňském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, od 1. července 2009 se do něj mohli začít zapojovat praktičtí lékaři pro děti a dorost v celé republice. Od 1. ledna 2010 je program kvality péče AKORD otevřen všem praktickým lékařům.

Program AKORD nabízí prostředí, ve kterém se daří slušnosti, dobré medicíně, nenásilné kultivaci kvality a vzájemné komunikaci. Do programu se do konce roku 2009 zapojilo 424 praktických lékařů (27% všech) a 92 praktických lékařů pro děti a dorost (13 % všech). Tito lékaři začali své pacienty objednávat k sobě i od sebe na pevně stanovené termíny, přešli na e-dokumentaci a čile e-komunikují. V pilotních krajích se VZP stala nejoblíbenější pojišťovnou mezi praktickými lékaři, se kterou je najednou radost komunikovat. Lékaři si nejvíce chválí spolupráci s koordinátory a přísun zajímavých informací. Stejně spokojení  jsou s námi pojištěnci registrovaní u lékařů zapojených v programu AKORD. Stali imunními na lákání ostatních pojišťoven, a to v době, kdy 5,6 % našich pojištěnců registrovaných u lékařů mimo AKORD změnilo svoji pojišťovnu.

AKORD splnil a předčil naše očekávání ve všech oblastech s výjimkou jediné – nákladů na zdravotní péči. Z pohledu nákladů nebyl rozdíl mezi chováním lékařů v AKORDu a mimo něj, ale věřme, že se i to změní. V rámci finanční motivace vyplatila pojišťovna lékařům zapojeným v AKORDu celkem 57 mil. Kč, což pro průměrného praktického lékaře znamenalo navýšení příjmu o téměř 10 000 Kč měsíčně. Na druhou stranu zůstalo pojišťovně 739 mil. Kč, o které by jinak přišla odchodem 32 800 pojištěnců.

Dobrá pověst AKORDu pomohla při jeho rozšíření do celé republiky od 1. 1. 2010, a tak je v něm dnes, bez velkého přemlouvání, čtvrtina všech praktických lékařů pro dospělé a 16,4 % praktických lékařů pro děti a dorost.

V letošním roce se rozšířilo dosavadní měsíční poskytování medicínských informací jednotlivým lékařům o přímou spolupráci se Společností všeobecného lékařství na vzdělávacích akcích a VZP připravuje rozšíření programu AKORD směrem ke specializované péči. V tuto chvíli se počítá s tím, že by se AKORD týkal jedenácti odborností, např. diabetologie, alergologie, kardiologie, gastroenterologie, endokrinologie aj. Cílem je vytvořit motivace, aby lékaři, kteří se starají o stejného pacienta, začali úzce spolupracovat a aby sdíleli shodné informace.