Zaměstnavatelé

Příspěvek již nelze čerpat. V září 2021 mohou žadatelé prostřednictvím aplikace získat pouze poslední výsledky vyřízení svých žádostí. 30. 9. 2021 bude provoz aplikace ukončen.

Zdravotní pojišťovny připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 laickou osobou. Z tohoto preventivního programu je možné od 1. dubna 2021 přes aplikaci na společných webových stránkách www.samotesty-covid.cz podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021. Žádost o příspěvek na tyto samoodběrové testy se podává vždy za uplynulý měsíc.

Program končí 30. 6. 2021 v návaznosti na zrušení všech povinných pravidelných testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách od 1. července 2021.

Přehled provedených testů za měsíc červen 2021 je možné podat v průběhu měsíce července. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatit nejpozději do konce měsíce srpna.

V jaké výši a jak často lze o příspěvek požádat?

Kdo může příspěvek čerpat

Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Těm, kdo mohou o příspěvek žádat, byl prostřednictvím sítě datových schránek zaslán aktivační (autorizační) kód pro registraci do aplikace, přes kterou je možné žádost o příspěvek na samoodběrové testy podat.

Osobám samostatně výdělečně činným byl aktivační kód zasílán do datové schránky pro podnikající fyzické osoby. Nemáte tento typ datové schránky nebo ji nevlastníte vůbec?

  • Musíte si pro získání aktivačního kódu zřídit datovou schránku podnikající fyzické osoby a následně požádat o aktivační kód na stránce aplikace v sekci „Jak postupovat“. Pojištěnci VZP bez datové schránky mohou také o aktivační kód požádat na kterékoli naší pobočce.
  • Na stránce aplikace zadáte své IČ nebo číslo pojištěnce, vyberete kód zdravotní pojišťovny, u které jste registrován, napíšete posledních 7 číslic čísla průkazu pojištěnce (EHIC) a svou e-mailovou adresu, na kterou vám bude aktivační kód zaslán.
    Další informace, stejně jako odpovědi na nejčastější dotazy najdete na společných webových stránkách všech zdravotních pojišťoven www.samotesty-covid.cz.