Zdravotní pojištění PATRON

Zdravotní pojištění PATRON

Zdravotní pojištění Patron je pojistný produkt, který umožňuje pojištěnému kompenzovat finanční ztrátu spojenou s pracovní neschopností nebo hospitalizací v důsledku onemocnění, úrazu (včetně úrazu pracovního), případně těhotenství a porodu, a tím zachovat jeho obvyklou životní úroveň.

Skládá se z 2 typů pojištění:

  • Pojištění pro případ hospitalizace
  • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

Při sjednání pojištění pro případ hospitalizace je možné získat až 1 000 Kč denně při hospitalizaci z důvodu nemoci, úrazu či těhotenství a porodu na území celého schengenského prostoru.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti zajistí úhradu až 500 Kč denně po dobu pracovní neschopnosti, a to až po dobu jednoho roku. Velkou výhodou u tohoto pojištění je fakt, že není nutné dokládat potvrzení o příjmu ani absolvovat lékařské vyšetření.

Součástí pojištění je čekací doba a volitelná karenční doba; bližší informace naleznete v Pojistných podmínkách.

Pojištění pro případ hospitalizace a pojištění pro případ pracovní neschopnosti lze sjednat zcela samostatně.

Slevy

  • při sjednání obou typů pojištění současně
  • 10% sleva pro pojištěnce VZP ČR
  • skupinové slevy – pojištění sjednané již od počtu dvou osob v rámci 1 pojistné smlouvy

Kde lze pojištění sjednat

Zdravotní pojištění PATRON lze sjednat on-line nebo na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Pojištění Patron - on-line