Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je určeno všem lidem zodpovědně si chránícím kvalitu svého života, která je v důsledku úrazu vždy ohrožena. Sjednáním pojištění lze zajistit nejen vlastní finanční zabezpečení, ale i zabezpečení osob závislých na příjmech pojištěného.

Mezi výhody patří zahrnutí rekreačních sportů už do základní sazby či skutečnost, že se pojištění vztahuje i na pracovní úraz. Navíc není k jeho sjednání nutné absolvovat lékařskou prohlídku. Pojištění je platné nejen v rámci České republiky, ale po celém světě.

Pojištění si každý může navolit podle svých představ, lze si například připojistit i nebezpečné a extrémní sporty, případně profesionální sporty. Seznam činností a sportů naleznete zde.

Nabídka druhů pojištění:

 • Pojištění smrti úrazem
 • Pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle
 • Pojištění trvalých následků úrazu
 • Pojištění invalidity následkem úrazu
 • Pojištění tělesného poškození způsobeného úrazem
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu
 • Pojištění hospitalizace následkem úrazu

Úrazové pojištění si mohou sjednat děti ve věku 0-15 let (tzv. „Pojištění Medvídek“) a dospělí ve věku 16-70 let, s platností pojištění až do 85 let!

Slevy

 • 1 měsíc ZDARMA při roční frekvenci platby pojistného
 • 10% sleva pro pojištěnce VZP ČR
 • skupinové slevy – pojištění sjednané již od počtu dvou osob v rámci jedné pojistné smlouvy
 • „věrnostní“ – při uzavření pojistné smlouvy navazující na předchozí pojistnou smlouvu pro děti

Úrazové pojištění lze sjednat on-line a na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

On-line úrazové pojištění