Pojištění odpovědnosti

 Pojištění odpovědnosti

Pojištění „na blbost“, které vám pomůže krýt škody způsobené třetím stranám v souladu s novým občanským zákoníkem. 

Víte, jaká je podle občanského zákoníku od 1. 1. 2014 hodnota lidského života?

Podle Nejvyššího soudu ČR až 400násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR, tj. až 10 000 000 Kč.

Taková může být částka, která po vás bude vymáhána, pokud nešťastnou událostí způsobíte smrtelný úraz jiné osobě. Podle občanského zákoníku navíc plně odpovídáte i za „nehody“ svých dětí nebo domácích mazlíčků. Buďte pojištěni proti všem rizikům, která jsou bohužel součástí našich všedních dnů, díky nejvýhodnějšímu pojištění na trhu.

Pojištění odpovědnosti vyplývající z činností v běžném občanském životě:

 • náhrada za újmu na zdraví, na věcech movitých i nemovitých a na živém zvířeti způsobenou při běžných činnostech jako např. při zábavě, rekreaci, sportu, v domácnosti
 • vztahuje se na všechny členy žijící ve společné domácnosti (manžela/ku či druha/družku, děti včetně osvojených či svěřených do péče, rodiče i domácí zvířata)
 • platnost pojištění na území České republiky a Evropy
 • možnost volby limitů pojistného plnění, výše spoluúčasti
 • možnost připojištění platnosti pojištění na území celého světa

Co vše je z pojištění odpovědnosti hrazeno?

Újma na zdraví člověka:

 • Bolestné, ztížení společenského uplatnění
 • Duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví
 • Následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady léčení apod.)

Újma na věci nemovité i movité:

 • Újmy na věci způsobené poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou
 • Následné finanční škod

Újma na živém zvířeti:

 • Usmrcení, ztráta, zranění zvířete
 • Následné finanční škody

Ilustrativní příklad - ukázka sazebníku při roční platbě pojistného se spoluúčastí 1 000 Kč, územní rozsah Evropa:

Limit pojistného plnění Roční pojistné
2 000 000 440 Kč
4 000 000 680 Kč
5 000 000 960 Kč
10 000 000 1 190 Kč
15 000 000 1 500 Kč

Pojištění s limitem pojistného plnění 10 mil. Kč tak vyjde na necelých 100 Kč měsíčně.

Novinka:

Možnost připojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Možnost pojistit v rámci jedné smlouvy s pojištěním občanské odpovědnosti.

Zvýhodněná nabídka

 • pro pojištěnce VZP ČR – sleva 10 %

Skutečné příklady

Nepozorné dítě

Malé dítě při hře vběhne do silnice. Řidič automobilu se mu vyhne, avšak vrazí do lampy pouličního osvětlení. Při nehodě jsou vážně zranění 3 lidé. Rodiče dítěte jsou nuceni zaplatit náhradu újmy na zdraví zraněných lidí a újmy na věcech, tedy automobilu, lampě a dalších věcech poškozených nehodou. Částka se tak může vyšplhat až k několika milionům Kč.

Vyhořelá domácnost

Zkratem rychlovarné konvice v bytě v panelovém domě začne hořet celá kuchyně. Dým se dostane i do okolních bytů a obyvatelé se nadýchají zplodin z kouře. Jsou přivoláni hasiči, oheň uhasí, avšak voda zničí nábytek, elektroniku a další věci v sousedních bytech. Majitel bytu, kde začalo hořet, tak musí zaplatit náhradu za újmu na zdraví i věci sousedů poničené od ohně a vody. Částka může dosáhnout až několika milionů Kč.

V obou případech při sjednaném pojištění odpovědnosti platí náklady náhrady pojišťovna.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a. s. a u vybraných makléřských společností.

Více informací naleznete na: www.pvzp.cz