Regulační poplatky - změny k 1. 12. 2011 a k 1.1.2012

S účinností od 1. prosince 2011, s výjimkou několika ustanovení, u nichž je účinnost odložena do 1. ledna 2012, je novelizován zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V oblasti regulačních poplatků dochází ke dvěma změnám:

  • Výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace se mění od 1. 12. 2011 ze 60 Kč na 100 Kč. Pokud hospitalizace pacienta započala před účinností zákona a bude pokračovat i po 1. 12. 2011, měl by být (podle názoru MZ, viz www.mzcr.cz) regulační poplatek za první a poslední den hospitalizace, který se počítá jako jeden den, ve výši platné v den přijetí pacienta k hospitalizaci, tj. 60 Kč.
  • Od 1. 1. 2012 pojištěnci už nebudou v lékárnách hradit regulační poplatek ve výši 30 Kč za vydání každé položky receptu, ale za recept.