Regulační poplatky v roce 2008

Pojištěnci počínaje 1. lednem 2008 hradili:

  • třicetikorunový regulační poplatek

za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření (dále jen "návštěva") u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře, dále za návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči, za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, za návštěvu u klinického psychologa a u klinického logopeda a za vydání každého ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení

  • šedesátikorunový regulační poplatek

za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče, komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách

  • devadesátikorunový regulační poplatek

za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované zubními lékaři, nebo ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17.00 hod. do 7.00 hod., pokud nedošlo k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče.

Pro pojištěnce byl stanoven ochranný limit 5 000 Kč za kalendářní rok. Částku, která tento limit překročila, pojišťovna pojištěnci vracela. Do limitu se započítávaly třicetikorunové regulační poplatky za návštěvu u lékaře i za vydání položky na receptu a rovněž tzv. započitatelné doplatky za léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Šedesátikorunové a devadesátikorunové regulační poplatky se do limitu nezapočítávaly. Pojištěncem zaplacené doplatky na léky se započítávaly, ale pokud bylo na trhu více léků obsahujících stejnou léčivou látku se stejným způsobem podání, započítávala se jen výše doplatku na ten nejlevnější.

Změna k 1. 8. 2008

Od 1. srpna 2008 se regulační poplatek 60 Kč neplatí při ústavní péči o narozené dítě ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení ústavní péče, ve kterém k porodu došlo (nebo do dne propuštění z jiného zdravotnického zařízení ústavní péče, do kterého bylo dítě ze zdravotních důvodů bezprostředně po porodu převezeno). Za případnou další ústavní péči se již regulační poplatky za dítě platí. Na matky novorozených dětí se změna nevztahuje, za svůj pobyt v porodnici platí regulační poplatek 60 Kč za den.