Regulační poplatky - přehled změn k 1. 1. 2018

S účinností od 1. 1. 2018 upravuje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění limity na započitatelné doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, a to takto:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku) je limit ve výši 1 000 Kč
  • u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku) je limit ve výši 500 Kč
  • u ostatních pojištěnců zůstává limit ve výši 5 000 Kč.

Částku, o kterou je příslušný limit v kalendářním roce překročen, je zdravotní pojišťovna povinna pojištěnci (resp. jeho zákonnému zástupci) uhradit.