Přehled změn k 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 došlo novelou § 16b zákona o veřejném zdravotním pojistění ke změně nejnižší částky tzv. vratky přeplatků: částku přeplatku, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhla 200 Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl v součtu s touto částkou limit překročen nejméně o 200 Kč (dříve se jednalo o 50 Kč).

Upravena byla též formulace u invalidních pojištěnců: limit 500 Kč se týká pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, ale nejsou poživateli invalidního důchodu z jiných důvodů, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu