V jakém pořadí musí zaměstnavatel splácet své závazky vůči zdravotní pojišťovně?

Provedené platby se prvořadě použijí k úhradě pokut, přirážek k pojistnému a nedoplatků pojistného.

Zaměstnavatel je povinen splácet dlužné závazky v tomto pořadí:

  1. pokuty
  2. přirážky k pojistnému
  3. nejstarší nedoplatky pojistného
  4. běžné platby pojistného
  5. penále.

Pokud plátce uvedené pořadí nedodrží, může jeho platby v tomto pořadí použít zdravotní pojišťovna (což samozřejmě plátci oznámí).

Pozor: pro platby pokut a penále existují samostatná čísla účtu. Najdete je na www.vzp.cz/cisla-uctu.