Co se považuje za den platby?

Je to až den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky zdravotní pojišťovny.

Za den platby se podle zákona považuje:

  • v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny
  • v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.