Je možno změnit si výši záloh?

Výši odváděných záloh nemůžete svévolně měnit, ani při výrazném poklesu příjmů. Změna minimálního vyměřovacího základu ale přináší naopak povinnost výši záloh změnit.

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy (pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena) ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného přehledu o výši daňového základu.

Zálohu si nemůže OSVČ sama snížit ani zvýšit (zvýšení je možné pouze v prvním roce podnikání).

Změnit výši zálohy je možno až potom, co OSVČ požádala o snížení zálohy a zdravotní pojišťovna žádosti vyhověla.

OSVČ si naopak musí změnit výši záloh v důsledku případně změny minimálního vyměřovacího základu. Jestliže se minimální vyměřovací základ OSVČ změní k 1. 1., musí OSVČ hned od lednové zálohy (se splatností do 8. února) začít platit částku v nové výši.