Jaký je maximální vyměřovací základ?

Žádný, byl zrušen.

Maximální vyměřovací základ už ve zdravotním pojištění neexistuje. Byl v letech 2008 až 2012 stanoven pro OSVČ a pro zaměstnance, nejdříve jako 48násobek, později jako 72násobek průměrné mzdy. Od 1. ledna 2013 došlo k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu, a to na období 2013 až 2015, novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění pak od 1. ledna 2015 došlo ke zrušení těchto ustanovení.