Jakým způsobem se platí pojistné na zdravotní pojištění?

Pojistné se platí na bankovní účet určený pojišťovnou, některá klientská pracoviště přijímají i platby kartou.

OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného.

Zálohy na pojistné, doplatky pojistného i případné penále se poukazují na bankovní účty, určené příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Pokud byla OSVČ během roku pojištěna u několika zdravotních pojišťoven (změnila zdravotní pojišťovnu), musí odvést těmto pojišťovnám poměrnou část pojistného, podle doby pojištění u každé pojišťovny. Více informací zde.

Pojistné, zálohy, penále, pokuty a nedoplatky se platí v české měně, a to jedním z těchto způsobů:

  1. na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb (tj. banky)
  2. vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

Pojistné (příp. i penále nebo pokuty) je možno platit i kartou. Pracoviště, kde můžete platit platebními kartami, jsou označena samolepkami a informaci o této možnosti najdete spolu s kontaktními údaji a úředními hodinami i v rámci informací o pobočkách na našem webu.