Co když platba odejde na chybné číslo účtu nebo s chybným variabilním symbolem?

Chybné číslo účtu je velký problém, v tom případě jako byste nezaplatili.

Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno jiné než příslušné zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána pod nesprávným variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné za nezaplacené ve stanovené lhůtě.

Zdravotní pojišťovna penále nepředepíše, pokud plátce prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.

Co je variabilní a co konstantní symbol?

Variabilním symbolem pro platby OSVČ je zpravidla rodné číslo plátce pojistného, případně zvláštní číslo, které bylo plátci přiděleno zdravotní pojišťovnou.

Vyplnění čísla účtu zdravotní pojišťovny a variabilního symbolu na platebním příkazu je nutno věnovat velkou pozornost. Jejich chybné vyplnění může zapříčinit úhradu jinému subjektu než příslušné zdravotní pojišťovně nebo chybné přiřazení platby plátci pojistného. Chybné uvedení čísla účtu může vést i k vyměření penále.

Konstantní symbol 558 je pro platbu převodním příkazem (pro hromadné i individuální platby).

Konstantní symbol 379 použijte u platby složenkou.