Činnosti, při kterých nepotřebujete živnostenské oprávnění

K nejběžnějším patří:

  • nezávislá povolání (např. sportovci, spisovatelé, herci, hudebníci a další umělci)
  • činnost autorů (jde např. o příjmy za autorství knih, příspěvky do novin, časopisů, internetu, televize či rozhlasu; pro účely zdravotního pojištění jsou za OSVČ považovány osoby, u kterých úhrn těchto příjmů od téhož plátce přesáhne 10 000 Kč v kalendářním měsíci)
  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (podnikání je na základě tzv. „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“)
  • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška – jde např. o daňové poradce, advokáty, soudní exekutory, makléře, správce konkurzní podstaty, znalce, tlumočníky, psychoterapeuty, přírodní léčitele apod.

Pro další informace viz § 3 zákona č. 455/1991 Sb.