Kam vrátit prošlé léky

 25. 10. 2021 | léky

V domácí lékárničce jsem našla prošlé léky. Můžu je vyhodit do směsného odpadu, nebo jak s nimi mám nakládat?

Nespotřebované či zjevně poškozené léky, léčivé přípravky s prošlou dobou použitelnosti nebo s nevyhovující jakostí či použitelností musí být zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat anebo životního prostředí. V žádném případě léky nevyhazujte do komunálního odpadu či do odpadních vod. S léčivy je totiž nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem.

V případě, že takové léčivé přípravky doma objevíte, odneste je do lékárny. Lékárníci jsou od vás povinni je převzít (dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech). V některých lékárnách se také nachází uzavřený a označený kontejner, do kterého můžete nepoužitá léčiva sami odevzdat.

Lékárníci s léčivými přípravky sami nemanipulují, ale mají nasmlouvané vývozce nebezpečného odpadu. Jakmile se v lékárně nahromadí dostatečné množství, vývozce si ho přijede vyzvednout. Veškeré léčivo určené k likvidaci se eviduje na evidenčním listu o přepravě nebezpečného odpadu na území České republiky a uvádí se na něm přesný počet kusů, který byl vývozci předán.

Výjimku tvoří injekční stříkačky (tzv. kapalná léková forma). Ty přicházejí do přímého kontaktu s organismem, když se aplikují např. do žíly, svalu, pod kůži atd. V ten okamžik se totiž stávají odpadem, který vznikl při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a ten lékárna likvidovat nesmí. Tento typ léčiva můžete odnést do ordinace svému ošetřujícímu lékaři. Do lékárny nemusíte nosit ani kosmetiku, lze ji bezpečně vyhodit do směsného odpadu.

Za léčiva, jež by se neměla používat, se pokládají i přípravky, které byly vystaveny nepříznivým vnějším vlivům nebo byly skladovány za jiných než doporučených podmínek. Jako příklad lze uvést: vystavení slunečnímu záření a vysokým teplotám, skladování v lednici místo při pokojové teplotě atd. Léky skladujte vždy v originálním obalu, který je chrání před těmito nepříznivými vlivy. Vhodné je také si ponechat příbalovou informaci – obsahuje důležité informace pro správné užívání léku, možné nežádoucí účinky, jaké složení přípravek má a k čemu se užívá atd.

Doporučujeme obsah domácí lékárničky zkontrolovat minimálně jednou ročně. V případě potřeby nahraďte prošlé léky novými volně dostupnými. Nedoporučujeme však zbytečně se léky předzásobovat. Vhodné je doplnit pouze ty, které jste vy nebo ostatní členové rodiny potřebovali. V případě, že si nevíte rady, jaké léky nakoupit, poraďte se s lékárníkem. V žádném případě není vhodné si nechávat na příští léčbu nedobrané léky na předpis. Pouze váš ošetřující lékař může rozhodnout o tom, jaké léčivé přípravky na předpis jsou vhodné pro správnou léčbu. Pamatujte, že co vám může jednou pomoci, může být pro příště nevhodné.