Druhý názor

 26. 9. 2022 | hospitalizace / operace

Čeká mne poměrně závažná operace, rád bych znal názor dalšího lékaře, zda je nutná. Mám jako pacient možnost poradit se i s dalším specialistou?

Ano, pacient má v souladu s § 28 odst. 3 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách, právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka.

O druhý názor (tzv. second opinion) můžete požádat v případě, kdy máte závažné zdravotní problémy či onemocnění, která hrozí operací nebo dlouhodobým léčením anebo na stav, kdy dosavadní léčba dlouhotrvajících zdravotních obtíží nevede k uzdravení.

Neznamená to vyslovení nedůvěry ošetřujícímu lékaři. V praxi však mohou nastat situace, kdy pacient uvítá druhý lékařský názor dalšího specialisty na danou diagnózu a následnou léčbu. Konzultace dalším lékařem je hrazená zdravotní pojišťovnou u vybraných diagnóz a onemocnění.

Nejčastějšími diagnózami pro druhý názor jsou:

  • onkologická diagnóza
  • transplantace (srdce, jater, plic, ledviny, slinivky břišní, kostní dřeně)
  • amputace
  • operace kloubní náhrady kyčle nebo kolene (endoprotéza)
  • zelený zákal
  • roztroušená skleróza
  • rekonstrukční operace srdce a cév

Pacient předkládá k posouzení svou zdravotní dokumentaci (lékařské nálezy, zprávy z hospitalizace, stanovené diagnózy a léčebný postup), která prokazuje důvody pro využití možnosti druhého názoru.

Právo druhého názoru neznamená, že se znovu opakují všechny diagnostické testy. Ale v případě, že některá vyšetření chybí nebo uplynula dlouhá doba od jejich provedení, může dojít k jejich podstoupení, resp. opakování.

Druhý názor můžete využít také u péče poskytované jinými zdravotnickými pracovníky, např. fyzioterapeuty, klinickými psychology nebo sestrami.

Tuto možnost nelze využít, jedná-li se o poskytování neodkladné péče, péče o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Vydáno 26. 9. 2022