Musím vykazovat DP1 a DP4 v samostatných dávkách?

Není to nutné, informační systém VZP dokáže přiřadit správný druh péče každého pojištěnce podle platného údaje v registru pojištěnců VZP.

Související otázky pro téma: Vyúčtování zdravotní péče