Mohu požádat mailem o opakované zaslání přeplatků za léky?

Formulář Reklamace nedoručené úhrady/opakované vyplacení přeplatku můžete podat i elektronicky, a to několika způsoby:

  • e-mailem (na adresu podatelna@vzp.cz či info@vzp.cz)
  • datovou schránkou (i48ae3q)
  • prostřednictvím aplikace Moje VZP/VZP Point formou obecného podání.

Do businessové aplikace VZP Point se pro tento účel snadno dostane každý uživatel klientské aplikace Moje VZP, stačí se v liště nahoře „překliknout“ na VZP Point

Pokud vlastník datové schránky a žadatel jsou totožni, nemusí být formulář opatřen elektronickým podpisem. Obdobně to platí pro aplikace Moje VZP/VZP Point. Jinak je třeba počítat s tím, že pojišťovna bude telefonicky nebo mailem ověřovat, zda je vše v pořádku a daný klient skutečně žádost podal. Pro opakovanou úhradu přeplatku doporučujeme využít možnost platby na bankovní účet, jehož číslo uvedete v žádosti.  

I když pojišťovna má číslo účtu klienta ve svém informačním systému (např. u OSVČ), nebo i když klient už svůj účet pojišťovně v minulosti oznámil třeba pro účely vyplacení příspěvku z fondu prevence, je třeba číslo bankovního účtu do žádosti uvést.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce