Mají zaměstnavatelé nárok na prominutí plateb pojistného za zaměstnance?

Nárok na prominutí plateb zaměstnavatelé nemají. Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění u zaměstnavatelů nebude u pozdních plateb za období březen až srpen 2020 vymáháno penále, a to až do 21. září 2020. Platby pojistného za měsíce březen až srpen 2020 je ale nutné uhradit. U pozdních plateb za březen až srpen 2020 vzniká od 22. září 2020 penále.

Pozor: platby za měsíc únor splatné do 20. března 2020 musí být uhrazeny standardně, v případě pozdní úhrady bude vymáháno penále.

Zároveň upozorňujeme, že zaměstnavatelé jsou povinni stále zasílat na zdravotní pojišťovnu Přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele ve standardních termínech.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro plátce