Které změny musím jako poskytovatel zdravotních služeb v rámci smluvního vztahu s VZP oznamovat?

V podstatě se jedná o veškeré změny údajů uvedené v Příloze č. 2:

  • změna ordinačních hodin
  • změna kontaktních údajů (telefon, e-mail),
  • změna v personálním obsazení pracoviště,
  • nové přístrojové vybavení či obměna toho stávajícího.

POZOR! V případě plánované změny místa poskytování zdravotních služeb či žádosti o doplnění spektra nasmlouvaných zdravotních služeb je třeba VZP kontaktovat v časovém předstihu, neboť rozhodnutí o těchto záležitostech podléhá projednání v rámci VZP.

Související otázky pro téma: Smlouva s VZP